MOTÝLIE FARMY

Motýle predstavujú fascinujúcu krásu a ich premena z húsenice na motýľa je jedným z veľkých zázrakov prírody. Z voľnej prírody sa však rýchlo vytrácajú v dôsledku straty biotopu a ich chov v zajatí je spôsob, akým je možné pomôcť ľuďom spojiť sa s prírodou a podporiť tiež ochranu a zachovanie ohrozených druhov. 

Na motýlích farmách sa chovajú najrôznejšie druhy motýľov, ktoré slúžia na rôzne  výskumné činnosti ale aj na predaj a vývoz do zoologických záhrad, motýlích domov či na výstavy. Rovnako sa môžu dostať do škôl alebo nadšencom a zberateľom.

Motýlie farmy fungujú najmä v tropických krajinách ako napríklad Filipíny, Kostarika, Uganda, Keňa a Tanzánia. Napriek tomu existujú aj drobní chovatelia, ktorí motýle chovajú v menšom množstve aj v „domácich podmienkach“ a to nielen v tropických krajinách, ale aj u nás. Aj my  sme chovali nielen domáce, ale aj exotické druhy motýľov a rôzneho hmyzu.

 

Chov motýľov v zajatí často zahŕňa aj uvoľňovanie organizmov do voľnej prírody a neovplyvňuje biodiverzitu. Miera prežitia z vajíčka na motýľa vo voľnej prírode predstavuje približne 5% zatiaľ čo v zajatí je to až 95%.

Dopad na životné prostredie

Chov motýľov je neuveriteľne ekologický a v súčasnosti je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví v poľnohospodárstve. Podporuje ochranárske činnosti, je ekologicky nedeštruktívny, využíva dostupné suroviny, je ekonomicky aj environmentálne udržateľný. 

V tropických krajinách si väčšina druhov poľnohospodárstva vyžaduje odlesňovanie lesov, čo môže mať v budúcnosti katastrofálne následky. Ničenie týchto biotopov je hlavnou príčinou výhynu druhov. Motýlie farmy však fungujú v blízkosti lesov, ktoré je potrebné udržovať nedotknuté a tým poskytujú obrovskú motiváciu na ochranu biotopov.  Chovatelia motýľov udržiavajú oblasti s prirodzene vyskytujúcou sa vegetáciou potrebnou pre život motýľov ale tiež vysádzajú na rozľahlých pozemkoch mnohé iné rastliny, ktoré poskytujú húseniciam potravu.

Prínos pre spoločnosť

Chov motýľov poskytuje ľuďom udržateľný príjem. Najmä pre obyvateľov tretích krajín je ideálnou príležitosťou na vytvorenie ekonomickej sebestačnosti pri súčasnom rešpektovaní prírody.

Komerčný chovatelia motýľov na svojich farmách podporujú vidiecke hospodárstvo a vytvárajú množstvo etických pracovných miest, ktoré nie sú pre ľudí degradujúce. Sú nápomocní pri vzdelávaní obyvateľstva najmä pokiaľ ide o ochranu a využívanie prírodných zdrojov a pomáhajú mužom aj ženám aby sa vyhli tradičným činnostiam ako chov hovädzieho dobytka či drevárska výroba, ktoré spôsobujú vážne poškodenia životného prostredia. Nielen samotný chov motýľov ale tiež výsadba hostiteľských rastlín umožňuje vytvárať ľuďom príjmy bez toho, aby spôsobovali ekologické škody.

 

Späť do obchodu