Bio-Visie Natureducatieve Projecten

Zakladateľom projektu Bio-Visie Natureducatieve Projecten je holandský učiteľ Hendrik Hoogeveen, ktorý koordinuje skupinu dobrovoľníkov vyvíjajúcich vzdelávacie projekty a výstavy o rôznych prírodných záležitostiach. Spojili sa, pretože veria, že takéto projekty by mali byť prístupné všetkým, nielen bohatým školám a múzeám. Celá ich práca je idealistická a nezarábajú na nej. Vzdelávací projekt je podporovaný aj holandskou vládou. Hendrik Hoogeveen dostal povolenie na držanie, preparáciu a používanie chránených mŕtvych zvierat na účely projektu.
Skupina „Bio-visie“ venuje svoju pozornosť v projekte najmä ohrozeným druhom. Existencia krásneho chrobáka Lucanus cervus cervus (Roháč veľký) je v Holandsku neistá a chceli by ho prezentovať pred širokou verejnosťou . O výstavu je záujem aj v iných krajinách.

 

Výstava bude zameraná na život a problémy Lucanus cervus cervus. Na vytvorenie celkového obrazu o tomto druhu je však potrebné poukázať na biodiverzitu a ďalším cieľom je vzbudiť záujem o rozmanitosť a krásu chrobákov. Pre projekt je preto potrebných veľa rôznych druhov chrobákov všetkých rodín a hmyz iných druhov z celého sveta. A aby sa ukázali rodové rozdiely každého druhu, je žiaduci jeden samec a samica.
Vzhľadom na to, že práca týchto dobrovoľníkov nie je komerčná, ich rozpočet je veľmi malý. Spoliehajú sa na láskavých ľudí a inštitúcie, ktoré im chcú pomôcť pri vykonávaní ich práce. Vzorky chrobákov im zaslalo mnoho vedcov a hobby chovateľov z celého sveta.

 pre tento vzdelávací projekt darovali úžasné exempláre Mecynorhina torquata ugandensis a skupina „Bio-visie“ je za tento dar veľmi vďačná! 

 

 

Späť do obchodu